Vazgeçme hakkı

vazgeçme hakkı

Otuz gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sizin veya taşıyıcı olmayan sizin tarafınızdan belirtilen üçüncü bir kişinin malları teslim aldığı veya malları teslim aldığı günden itibaren otuz gündür. Vardır.

Cayma hakkınızı kullanmak için bize (Rocket Car Shop (sahibi Erhan Üzel), Wilhelmstrasse 14, 10963 Berlin, Almanya, info@rocketcarshop.de, telefon: 01778359448) net bir beyan (örn. posta, faks veya e-posta) bu sözleşmeden çekilme kararınız hakkında. Bunun için ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

İptal son tarihine yetişmek için iptal hakkınızı kullandığınıza ilişkin tebligatı iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi feshederseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri size ödemiş oluruz (bizim tarafımızdan sunulan en ucuz standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç). sahip), derhal ve en geç bu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir konuda mutabık kalınmadıkça, orijinal işlemde kullandığınız ödeme yöntemlerini kullanıyoruz; hiçbir koşulda bu geri ödeme için sizden ücret talep edilmeyecektir. Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sağlayana kadar, hangisi daha önceyse, geri ödemeyi reddedebiliriz.

Malları derhal ve her halükarda bu sözleşmenin feshini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç on dört gün içinde bize iade etmeli veya teslim etmelisiniz. Malları on dört günlük süre dolmadan geri gönderirseniz, son tarih karşılanır. Malları iade etmenin doğrudan masraflarını üstlenirsiniz. Yalnızca, malların niteliğini, özelliklerini ve işleyişini belirlemek için gerekli olanlar dışında elleçlemeden kaynaklanan herhangi bir azalan değerden siz sorumlusunuz.

Cayma hakkı aşağıdaki sözleşmeler için geçerli değildir:

 * Prefabrik olmayan ve tüketicinin bireysel seçimi veya kararının belirleyici olduğu veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş imalatına ilişkin sözleşmeler.

 * Sağlık veya hijyen nedenleriyle, teslimattan sonra mührü çıkarılmışsa iadeye uygun olmayan mühürlü malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 * Niteliği gereği teslimden sonra diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karıştırılmış malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Örnek iptal formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız lütfen bu formu doldurup geri gönderiniz.)

– Rocket Car Shop'a (sahibi Erhan Üzel), Wilhelmstrasse 14, 10963 Berlin, Almanya, info@rocketcarshop.de

– Ben/biz (*) işbu belge ile aşağıdakilerin satın alınması için tarafımızdan/bizim (*) tarafından akdedilen sözleşmeyi feshederiz
Mal (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*)

– (*) tarihinde sipariş verildi/(*) tarihinde alındı

– Tüketicinin/tüketicilerin adı

– Tüketicinin/tüketicilerin adresi

– Tüketicinin/tüketicilerin imzası (sadece kağıt üzerinde bildirim yapılması halinde)

– Veri

(*) Uygun olmadığında silin.

Özel Talimatlar
Bu sözleşmeyi bir kredi ile finanse ederseniz ve daha sonra iptal ederseniz, her iki sözleşmenin de bir ekonomik birim oluşturması şartıyla artık kredi sözleşmesi ile bağlı değilsiniz. Bu, özellikle, aynı zamanda sizin kredi vereniniz olduğumuzda veya kredi vereniniz finansmanla ilgili olarak işbirliğimizi kullandığında varsayılacaktır. İptal yürürlüğe girdiğinde krediyi zaten almışsak, borç vereniniz, iptal veya iadenin yasal sonuçlarıyla ilgili olarak finanse edilen sözleşme kapsamındaki haklarımızı ve yükümlülüklerimizi üstlenecektir. İkincisi, mevcut sözleşmenin konusu finansal araçların (örneğin menkul kıymetler, döviz veya türevler) satın alınması ise geçerli değildir.

Mümkün olduğunca sözleşmesel bir taahhütten kaçınmak istiyorsanız, cayma hakkınızı kullanın ve ayrıca cayma hakkınız varsa kredi sözleşmesini iptal edin.


Almanya için farklı iade maliyetleri yönetmeliği
İadenin Almanya içinde olması durumunda, malların iade edilmesinin doğrudan masraflarını üstleniriz.

dönüş etiketleri
Yasal haklarınıza halel getirmeksizin, iadeniz için size ücretsiz iade etiketleri sağlayacağız. Size iade etiketini e-posta ile göndereceğiz. İadeyi Almanya'daki ilgili sağlayıcının bir paket mağazasına teslim edebilirsiniz.


FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com] ile işbirliği içinde Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] yasal metin yazarı ile oluşturulan iptal talimatları.